هیوا ملکی

هیوا ملکی

درباره من

قصه گو بودن یک موهبت است یک هدیه از سوی کسی که خود اولین و زیباترین قصه گوست.

من هیوا هستم .هیوا ملکی دختری شاد که هنوز درون بدنم زندگی می کند. قصه می گوید و داستان می بافد.عاشق رنگ هاست و شاپرک ها و قاصدک هایی که توی دستهایش پرپر می شوند تا هر پر قصه ایی بشود و به کودکی در گوشه ای از جهان برسد که شاید دلی را شاد و نگاهی را رنگی کند.. من مربی کانون هستم . کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. بیست سال از عمرم را با کودکان سرزمینم، سرزمین قصه ها و افسانه ها زندگی کرده ام. برایشان قصه گفته ام و با غصه هایشان گریه کرده ام. من عاشق فرزندانم هستم. هم فرزندان تنی ام و هم فرزندان کشورم. به تک تکشان به شکل یک قصه نگاه می کنم. قصه ایی که عاقبتش خوش است و خیر بر شر و نور بر تاریکی اش غلبه می کند.

هیوا ملکی متولد ۳۱/۱/۱۳۵۹

کارشناسی ادبیات فارسی

مربی مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان

قصه گوی بین المللی و برگزیده چندین دوره جشنواره های قصه گویی بین المللی و کشوری

داستان نویس کودک و نوجوان و دارای سه کتاب تالیفی کودک و چندین کتاب در دست چاپ.

کارشناس برنامه های رادیو و صدا و سیمای استان کردستان